W dniu 24.05.2022 roku w ramach działalności Koła Naukowego Akademii Kaliskiej  w ramach współpracy z Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu zorganizowano na terenie ENERGA-OPERATOR SA al. Wojska Polskiego 35 Oddział w Kaliszu zajęcia ze studentami Wydziału Politechnicznego Akademii Kaliskiej w Kaliszu.

Tematem spotkania było przedstawienie studentom urządzeń zabezpieczeń linii średnich (SN) i wysokich (WN) napięć  stosowanymi w ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu. W ramach zajęć pracownicy ENERGA-OPERATOR  S.A.  przekazali przyszłym inżynierom podstawowe informacje na temat praktycznych rozwiązań technicznych w powyższym zakresie.

Szczególne podziękowania kieruję dla Pani Dyrektor Oddziału w Kaliszu ENERGA-OPERATOR S.A.  Magdalena Kit- Krawczyk, za udzielenie zgody na zorganizowanie zajęć oraz dla kolegów, którzy przygotowali i poprowadzili spotkanie: Grzegorza Kasprzaka oraz Jerzego Krawczyka.

Bogdan Szkudlarek

 


Dyplomy

Akcja „Zniszczenie Kalisza 1914” - dyplomy

Wyniki akcji i dyplomy do pobrania

AkcjaKalisz1914

Liga Obrony Kraju

LigaObronyKraju

Polski Związek Krótkofalowców

logo kalisz

Kalisz

logo kalisz

Akademia Kaliska

Akademia Kaliska 350x350 1

OT 27 Oddział Terenowy PZK

OT27 pzk