Lokalizacja sond stratosferycznych

Kaliski klub SP3KQV zrzesza krótkofalowców posiadających wiele ciekawych pasji. Jedną z takich ciekawych pasji jest lokalizowanie i zbieranie sond balonowych stratosferycznych (zdj. 1) do badania atmosfery.

Zdj.1 Sonda stratosferyczna

sondy1

W Polsce sondy wysyłane są z Wrocławia, Łeby i Legionowa. W Niemczech z Greifswald i Lindenberg, z Czech z Pragi i Prościejów. Ze Słowacji z Popradu, z Ukrainy ze Lwowa, z Rosji z Kaliningradu. Jednocześnie o tych samych godzinach wypuszczane są radiosondy np. RS 41 SG firmy Vaisala, podpięte po balony wypełnione wodorem. Kaliscy krótkofalowcy Andrzej SP3IFY oraz Krzysztof SQ3CPW (zdj. 2) lokalizują sondy poprzez wysyłane przez nie dane GPS, śledzą ich trasy i miejsca lądowania.

Zdj. 2. Andrzej SP3IFY i Krzysztof SQ3CPW

sondy2

Wymaga to wiedzy i umiejętności w przygotowaniu dedykowanych odbiorników i aplikacji mobilnych do lokalizacji sond (zdj. 3 i 4).  Udają się do zlokalizowanych miejsc często o różnych porach dnia i nocy w celu pozyskania sond.

Zdj. 3 i 4. Urządzenia i aplikacje do lokalizacji sond

sondy3 sondy4

Niejednokrotnie znajdują sondy w miejscach trudnodostępnych, wymaga to przygotowania różnego rodzaju narzędzi np. do pozyskania sondy, która zawiesiła się wysoko na drzewie (zdj. 5).

Zdj. 5. Sonda na drzewie

sondy5

Treść: Cezary SP3CE, zdjęcia: Andrzej SP3IFY


Dyplomy

Akcja „Zniszczenie Kalisza 1914” - dyplomy

Wyniki akcji i dyplomy do pobrania

AkcjaKalisz1914

Liga Obrony Kraju

LigaObronyKraju

Polski Związek Krótkofalowców

logo kalisz

Kalisz

logo kalisz

Akademia Kaliska

Akademia Kaliska 350x350 1

OT 27 Oddział Terenowy PZK

OT27 pzk