SP3KQV

SP3KQV_ARISS20
 
1. 2020-11-16 80m SSB SP3KQV HF2ØISS
  2020-11-17 80m SSB SP3KQV HF2ØISS
2. 2020-11-16 80m SSB SP3KQV SN2ØISS
3. 2020-11-16 80m SSB SP3KQV SN3ISS
  2020-11-22 80m SSB SP3KQV SN3ISS
4. 2020-11-19 80m SSB SP3KQV HF7ISS
5. 2020-11-15 80m SSB SP3KQV 3Z2ØARISS

 

SP3LD

SP3LD_ARISS20
 
1. 2020-11-16 80m SSB SP3LD HF2ØISS
  2020-11-17 80m SSB SP3LD HF2ØISS
2. 2020-11-16 80m SSB SP3LD SN2ØISS
3. 2020-11-15 80m SSB SP3LD SN3ISS
  2020-11-22 80m SSB SP3LD SN3ISS
4. 2020-11-19 80m SSB SP3LD HF7ISS
5. 2020-11-15 80m SSB SP3LD HF9ISS
6. 2020-11-15 80m SSB SP3LD 3Z2ØARISS

 

SP3VZT

 

1. 2020-11-17 80m SSB SP3VZT HF2ØISS
2. 2020-11-28 80m SSB SP3VZT HF8ISS
3. 2020-11-17 80m SSB SP3VZT HF9ISS

Dyplomy

Akcja „Zniszczenie Kalisza 1914” - dyplomy

Wyniki akcji i dyplomy do pobrania

AkcjaKalisz1914

Liga Obrony Kraju

LigaObronyKraju

Polski Związek Krótkofalowców

logo kalisz

Kalisz

logo kalisz

Akademia Kaliska

Akademia Kaliska 350x350 1

OT 27 Oddział Terenowy PZK

OT27 pzk