Kalisz 15.10.2018r                                                                                                                                               

 

Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Krótkofalowców za okres roku akademickiego 2017/ 2018r.

Koło Naukowe działa przy Wydziale Politechnicznym, będąc otwartym na studentów innych Wydziałów zainteresowanych działalnością Koła. Siedzibą Koła Naukowego jest  Collegium Oecologicum, ul. Poznańska 201-205 w Kaliszu 

W trzecim roku działalności koła  budowaliśmy  infrastrukturę konieczną do prowadzenia łączności radiowych, zagospodarowano pomieszczenie przeznaczone na obsługę radiostacji klubowej,  wykonano antenę krótkofalowe trójkąt 84m na budynku Collegium Oecologicum.  Wykonanie w/w anten umożliwiło rozpoczęcie odbioru i nadawania sygnałów radiowych przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowe. Została zorganizowana praca stacji klubowej z terenowego QTH na Wolicy . Członkowie koła na bieżąco aktualizują stronę internetową na której umieszczamy najważniejsze informacje na temat działalności koła.

W realizowano trzy projekty:

- Praktyczna nauka lutowania powierzchniowego - projekt obejmuje przygotowanie stanowiska do nauki lutowania współczesnych układów elektronicznych a następnie prowadzenia zajęć praktycznych z studentami.

-Prowadzenie łączności cyfrowych- projekt polega na wykonaniu przez studentów urządzenia potrzebnego do wykonania łączności cyfrowych , po wykonaniu urządzenia  skonfigurowania oprogramowania i nauki prowadzenia łączności cyfrowych.

- Uruchomienie łączności alarmowej w zakresie 430MHz.

W dniu 09.05.2018 roku w ramach działalności  Koła Naukowego PWSZ  w ramach współpracy z Stowarzyszenia Elektryków Polskich  w Kaliszu zorganizowano na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu  zajęcia ze studentami II roku Wydziału Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.

Tematem spotkania było przedstawienie studentom pracy RDM (Regionalnej Dyspozycji Mocy EOP Kalisz) w ramach nadzoru nad pracą sieci nN, SN i WN w ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu. W  ramach zajęć  pracownicy ENERGA-OPERATOR S.A. przekazali przyszłym inżynierom podstawowe informacje na temat praktycznych rozwiązań technicznych w powyższym zakresie.

Członkowie koła brali udział w roku akademickim 2017/2018 w następujących zawodach krótkofalarskich:

 

„Hołd Powstańcom Wielkopolskim 1918/19".

"Narodziny Krótkofalarstwa Polskiego".

"BARBÓRKA ".

"Ham Spirit Contest".

"NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI "

Zawody "Dzień Łącznościowca - 2018"

Zawody "Dzień Energetyka - 2018"

"WIELKOPOLSKA PYRA 2018"

"REGION I IARU 144 MHz"

„Bitwa Warszawska 1920 r”.

"Zawodach Letnich UKF".

„W HOŁDZIE UCZESTNIKOM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944”.

" Próby Subregionalne".

"SP DX CONTEST".

W dniach od 1  września  - 11 października 2018r  nasza stacja klubowa pracowała w Akcji Dyplomowej „Droga do Niepodległości 1918„   pod znakiem okolicznościowym SN100S  przeprowadziliśmy  ponad 2000 łączności rożnymi emisjami.   Akcja  „Droga do Niepodległości 1918„  jest  lekcją historii o wydarzeniach z przed 100 lat, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości a jednocześnie oddaniem hołdu ludziom, którzy się do tego przyczynili.  10 stacji amatorski z całej Polski  będzie prowadziło łączności w ramach tej akcji. Wydawcą dyplomów jest SP OTC pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców przy współudziale Wydziału Łączności ZG LOK. Akcja polega na nawiązaniu łączności z następującymi  stacjami okolicznościowymi w okresie od 01.09.2018 r. do 11.11.2018 r. Za uzyskanie 3 QSO każdy uczestnik otrzyma Dyplom.

Drugą naszą akcją na falach eteru będzie udział w Jubileuszu 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego, pod znakiem okolicznościowym  SP100PW wraz z innymi stacjami z Wielkopolski będziemy na przełomie grudnia 2018 r i stycznia 2019r przypominać radioamatorom o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim. Wydarzenie to kolejny krok w odzyskaniu przez Polskę Niepodległości .

Nasze spotkania:

Piątek , godz.17.00

Kampus PWSZ

  1. Poznańska 201-205 PWSZ Kalisz

Collegium Oecologicum

Sala nr 9a

   

Sporządził opiekun koła

SP3LD

mgr inż. Bogdan Szkudlarek


Dyplomy

Akcja „Zniszczenie Kalisza 1914” - dyplomy

Wyniki akcji i dyplomy do pobrania

AkcjaKalisz1914

logo kalisz

logo kalisz

logo kalisz

PWSZ Kalisz