W imieniu Zarządu Oddziału zapraszam na cc naszego oddziału.
Zebranie odbędzie się w dniu 22 marca 2020 r. o godz. 10:00 pierwszy termin, 10:15 drugi termin. 

Miejscem zebrania jest aula Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poznańskiej 43.
Proponowany porządek zebrania:

1. Przywitanie zebranych, otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego zeebrania
3. Wyznaczenie protokolanta,
4. Wybory Komisji Skrutacyjno - Wyborczej – 3 osoby
5. Wybory Komisji Uchwał i Wniosków – 2 osoby
6. Sprawozdanie Zarządu, z prowadzonej działalności w upływającej kadencji,
7. Informacja Oddziałowej Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
8. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu,
9. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
10. Przeprowadzenie wyborów delegatów i zastępców delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
11. Wybór przedstawiciela OT-27 PZK w ZG PZK
12. Wysłuchanie wniosków i uwag członków OT,
13. Ogłoszenie wyników wyborów,
14. Podjęcie uchwał i wniosków,
15. Zakończenie zebrania.
Porządek zebrania decyzją uczestników, może być uzupełniony o dodatkowe punkty lub niektóre z nich mogą być pominięte.
---------
Pozdrawiam - Sławek SQ3OOK
Prezes OT-27 PZK
Koordynator PZK ds. ARISS
ARISS SSTV Award Manager

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Podczas ostatniego spotkania Zarządu OT-27 PZK w składzie poszerzonym o przedstawicieli klubów z naszego oddziału dyskutowaliśmy nad opracowaniem i wydaniem monografii naszego oddziału. Projekt zyskał wstępną akceptację zgromadzonych osób i Zarządu. W związku z tym zwracam się z prośbą do naszych klubów, ale też do wszystkich Was o nadsyłanie materiałów dokumentujących historię krótkofalarstwa w naszym regionie, szczególnie w okresie istnienia OT-27. Proszę o nadsyłanie wspomnień, opracowań, dokumentów i zdjęć. Ze zrozumiałych względów nie zawsze będzie możliwe udostępnienie oryginałów, zwłaszcza zdjęć, ale też innych wartościowych pamiątek. Proszę więc o przysłanie ich skanów lub fotografii. Skany powinny mieć rozdzielczość 300dpi, a fotografie minimum 1200x1600 pikseli - chodzi o to, aby materiały te nadawały się do druku. Jeżeli ktoś ma jakieś materiały i chciałby je udostępnić, a nie ma możliwości zeskanowania ich, to proszę o kontakt - pomogę. Chcemy, aby w opracowaniu znalazły sie informacje o działających teraz i w przeszłości klubach w naszym OT. Są też wśród nas osoby które mają różne osiągnięcia w naszym hobby - nie powinno zabraknąć informacji o nich.
Koordynatorem projektu jest Bogdan Szkudlarek SP3LD. Jeżeli macie jakieś pomysły związane z przygotowaniem tej monografii, proszę o kontakt z Bogdanem.
Korzystając z okazji informuję, że w związku z upływającą kadencją, Zarząd OT-27 podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego. Zebranie odbędzie się 22 marca 2020 roku w Ostrowie Wielkopolskim, w auli Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Poznańskiej 43. początek godz. 10.00 w pierwszym terminie oraz o 10:15 w drugim terminie. Szczegóły prześlę wkrótce.

---------
Pozdrawiam - Sławek SQ3OOK
Prezes OT-27 PZK
Koordynator PZK ds. ARISS
ARISS SSTV Award Manager

1. Ustala się harmonogram sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej w 2020 r.:

Lp. Dzień,

miesiąc

Godzina Miejsce egzaminu
1. 1.02 900 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
2. 13.02 1100 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie, ul. Świętokrzyska 12
3. 28.02 1200 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17
4. 29.02 900 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
5. 10.03 1000 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Olsztynie, ul. Wyszyńskiego 1
6. 12.03 1600 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17
7. 18.03 1200 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Kielcach, ul. Urzędnicza 13
8. 20.03 900 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich, ul. Walerego Wróblewskiego 75
9. 21.03 900 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
10. 23.03 1700 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi, ul. Nawrot 85
11. 26.03 1100 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie, ul. Świętokrzyska 12
12. 27.03 1300 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54
13. 28.03 900 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze, ul. J. Dąbrowskiego 12
14. 2.04 1600 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
15. 18.04 900 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
16. 20.04 1630 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Lublinie, ul. T. Zana 38C
17. 20.04 1700 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Opolu, ul. Łokietka 2
18. 22.04 1100 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 23
19. 7.05 1600 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
20. 15.05 1500 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku, ul. Warszawska la
21. 21.05 1615 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie, Al. Wyzwolenia 70
22. 21.05 1615 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdyni, ul. Kielecka 103
23. 30.05 900 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
24. 5.06 900 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich, ul. Walerego Wróblewskiego 75
25. 5.06 1200 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17
26. 5.06 1300 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54
27. 6.06 1000 Schronisko Młodzieżowe "Rozdzielnia Wiatrów", 39-208 Dębica, Głobikowa 81c
28. 18.06 1600 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
29. 19.06 1400 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze, ul. J. Dąbrowskiego 12
30. 8.09 900 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Olsztynie, ul. Wyszyńskiego 1
31. 17.09 1600 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17
32. 24.09 1600 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
33. 25.09 1200 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17
34. 28.09 1700 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi, ul. Nawrot 85
35. 2.10 900 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze, ul. J. Dąbrowskiego 12
36. 2.10 1300 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54
37. 2.10 1500 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku, ul. Warszawska 1a
38. 5.10 1700 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Opolu, ul. Łokietka 2
39. 7.10 1100 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 23
40. 8.10 1100 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie, ul. Świętokrzyska 12
41. 22110 1615 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie, Al. Wyzwolenia 70
42. 22.10 1615 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdyni, ul. Kielecka 103
43. 23.10 900 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich, ul. Walerego Wróblewskiego 75
44. 24.10 900 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
45. 16.11 1630 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Lublinie, ul. T. Zana 38C
46. 17.11 1600 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17
47. 26.11 1100 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie, ul. Świętokrzyska 12
48. 4.12 1200 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17
49. 12.12 900 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
2. Egzaminy w sesjach, o których mowa w ust. 1, będą przeprowadzane w języku polskim, w formie testu pisemnego i praktycznego sprawdzianu umiejętności obsługi urządzeń radiowych.

Dyplomy

Akcja „Zniszczenie Kalisza 1914” - dyplomy

Wyniki akcji i dyplomy do pobrania

AkcjaKalisz1914

logo kalisz

logo kalisz

logo kalisz

PWSZ Kalisz