spotkanie z astronauta OT27

Zapraszamy na spotkanie robocze z krótkofalowcami, nauczycielami i uczniami w celu omówienia radioamatorskiej łączności radiowej z astronautą, na przykładzie łączności przez wielopunktowy telemost, która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2020. Termin: 8 maja 2020 r. godzina 20:50, przewidywany czas zakończenia ok. 21:30. Prelegentem będzie Armand SP3QFE - Mentor ARISS Europa.  

Więcej informacji na stronie OT-27:  http://ot27.pzk.org.pl/news.php  
---------
Pozdrawiam - Sławek SQ3OOK
Prezes OT-27 PZK
Koordynator PZK ds. ARISS
ARISS SSTV Award Manager

 

W dniach 25-26 kwietnia  nasza stacja pracowała w zawodach SP DX RTTY Contest 2020, operatorem stacji klubowej był Artur SP3VZT.

pkrvg logo

SPDXCONTEST LOGO SHORT 300

Nasza stacja klubowa kolejny raz brała udział w zawodach krótkofalarskich „SP DX Contest, SSB".

Zawody odbyły się w dniu 4-5 kwietnia 2020r. pod naszym znakiem klubowym SP3KQV przeprowadzono 354 QSO , operatorem, stacji klubowej był Przemek SP3NNH.

W zawodach tych obok stacji klubowej pracowały następujące stacje członków naszego klubu Stanisława SP3YM, Bogdana SP3LD oraz Janusza SP3QFZ. 

Z Kalisza również pracowała stacja Piotra SP3OKJ z klubu SP3PKA.

 SP7CBG sk

W piątek 17 kwietnia 2020 r. nieoczekiwanie odszedł od nas na zawsze niezapomniany Kolega - Jerzy Jakubowski SP7CBG. Długo zmagał się z ciężką chorobą, ale wszyscy mieliśmy nadzieję, że jeszcze nieco czasu z namipozostanie. Niestety, tak się nie stało... Jurek był pod każdym względem wspaniałym Człowiekiem, wszechstronnym krótkofalowcem, Osobą zawsze uśmiechniętą, serdeczną i gotową do pomocy innym. Od ponad pół wieku działał jako aktywny radioamator w różnych dziedzinach, odnosił liczne sukcesy w ramach naszego hobby. Przez bardzo wiele lat pełnił funkcję Prezesa Łódzkiego Oddziału Terenowego (OT-15) Polskiego Związku Krótkofalowców oraz przedstawiciela OT-15 na Krajowe Zjazdy Delegatów PZK. Zajmował również stanowisko Wiceprezesa i Prezesa Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców. Był także członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej PZK, a jeszcze do niedawna - jej Wice- oraz ostatnio Przewodniczącym. Rewelacyjnie organizował i propagował krótkofalarstwo na szczeblu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Znakomicie reprezentował polskie środowisko radioamatorskie na licznych imprezach, w tym wielokrotnie na międzynarodowych targach krótkofalarskich Ham Radio we Friedrichshafen w Niemczech. Był ogromnie ceniony, poważany, znany oraz powszechnie lubiany przez bardzo szerokie grono osób z Polski i z zagranicy. Nasz Serdeczny Przyjaciel Jurek SP7CBG powinien stanowić dla obecnych i przyszłych pokoleń krótkofalowców niedościgniony wzór do naśladowania, tak wiele przez lata zrobił dla naszego środowiska i jeszcze zapewne sporo miał w planach... Będziemy zawsze o Nim pamiętać, niech odpoczywa w pokoju...

Członkowie Łódzkiego OT PZK

 

Kolega SP7CBG zajmował się również zbieraniem i opracowywaniem dokumentów dotyczących historii krótkofalarstwa w II RP, w tym opisywał dzieje środowiska krótkofalowców kaliskich, którzy należeli do najbardziej aktywnych członów Łódzkiego Klubu Krótkofalowców. Kolega Jerzy był wzorem krótkofalowca zarówno w kontaktach osobistych i radiowych, Jego przedwczesne odejście  jest poważną stratą dla środowiska krótkofalowców i Polskiego Związku Krótkofalowców.

Bogdan SP3LD

Dyplomy

Akcja „Zniszczenie Kalisza 1914” - dyplomy

Wyniki akcji i dyplomy do pobrania

AkcjaKalisz1914

logo kalisz

logo kalisz

logo kalisz

PWSZ Kalisz