Liczne urządzenia nadawczo - odbiorcze konstruowane przez krótkofalowców, a także bogatą dokumentację, fotografie, dyplomy, karty QSL z całego świata oraz proporczyki i mundury harcerskie radiowców można oglądać na wystawie „90. lat krótkofalarstwa polskiego”, prezentowanej w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Ekspozycja będzie dostępna do końca roku. DSC_0692

Początków krótkofalarstwa polskiego należy poszukiwać na początku lat dwudziestych ubiegłego wieku, tuż po odzyskaniu niepodległości. Pierwsi radioamatorzy - głównie wojskowi oraz harcerze - czerpali wiedzę od byłych  żołnierzy formacji radiotelefonicznych, uczestników wojny polsko bolszewickiej.

W latach 1921-1922 został zorganizowany w Warszawie pierwszy kurs radioamatorski  dedykowany dla harcerzy, ograniczał się do nauki telegrafii oraz obsługi stacji nadawczej i odbiorczej. Pierwsza organizacja amatorska powstała w 1924 roku jako Harcerski Radio Klub.

Brak odpowiednich ustaw państwowych o radiokomunikacji w tym okresie nie pozwalał na rozwój amatorskich łączności radiowych. W kwietniu 1925 roku w Paryżu zwołano pierwszy międzynarodowy Kongres Radioamatorów. Powstał wtedy IARU (The International Amateur Radio Union).

W grudniu 1925 roku kolega Heftman jako TPAX przeprowadził pierwsze dwustronne połączenie radiowe z krótkofalowcem holenderskim, dzień ten przyjęto jako początek krótkofalarstwa polskiego. Pod koniec lat 20. powstają prężne środowiska krótkofalowców takie jak: Lwowski Klub Krótkofalowców, Warszawski Klub Krótkofalowców, Krakowski Klub Krótkofalowców, Łódzki  Klub Krótkofalowców, Poznański Klub Krótkofalowców, Morski Klub Krótkofalowców, Wileński Klub Krótkofalowców, Bydgoski Klub Krótkofalowców, Częstochowski  Klub Krótkofalowców. W 1930 roku powołany został Polski Związek Krótkofalowców jako organizacja naczelna powstała z w/w Klubów.

DSC_0634
II wojna światowa to okres próby i poświecenia krótkofalowców w walce z okupantem. Cały sprzęt radionadawczy jak i odbiorczy został  poddany konfiskacie zgodnie z zrządzeniem Ministerstwa Poczty i Telegrafów z  sierpnia 1939 r. Natychmiast po wkroczeniu Niemców do Warszawy przeprowadzono rewizje w celu rekwizycji urządzeń i sprzętu nadawczego. Pierwszą ofiarą był kolega SP1YX Musiałowicz. 

W okresie tym krótkofalowcy walczyli w oddziałach Wojska Polskiego, w ramach organizacji podziemnych, budowali radiostacje i odbiorniki na potrzeby AK. Brali udział w walkach na wszystkich frontach II wojny światowej. Przedwojenny krótkofalowiec  SP2BD inż. Gwidon Damazyn, będąc więźniem KL Buchenwald, skonstruował potajemnie odbiornik. A w 1945 roku nadajnik z którego nadał apel do wojsk amerykańskich z prośbą o pomoc o przyspieszenie wyzwolenia obozu w obawie przed wymordowaniem więźniów

Okres Polski Ludowej - pierwsza nieudana próba odtworzenia Polskiego Związku Krótkofalowców nastąpiła pod koniec 1946 roku. Powstała wtedy grupa 24 entuzjastów krótkofalarstwa, która powołała zarząd organizacyjny w składzie przewodniczący: mjr. Ksionda SP2RC, wiceprzewodniczący kpt. Jegliński SP1CM,  wiceprzewodniczący Musiałowicz SP1YX, sekretarz Rutkowski  oraz skarbnik Damazyn SP2BD. Na początku 1950 roku dochodzi do zmiany polegającej na  połączeniu wielu organizacji  takich jak PZK. Aeroklub Polski, TPŻ w  Ligę Przyjaciół Żołnierza. W 1956 roku na  fali odwilży lat stalinowskich dochodzi do zmiany w zarządzeniach Ministra Łączności, następuje wzrost liczby indywidualnych stacji nadawczych do 300 osób. 11 stycznia 1957 roku reaktywowano Polski Związek Krótkofalowców.  W 1970 roku PZK posiadało  17 Oddziałów Wojewódzkich, istniało 109 klubów PZK, 224 kluby Ligi Obrony Kraju  oraz 55 klubów  ZHP.

W okresie stanu wojennego 1981 r., krótkofalowcy musieli zdeponować radiostacje,  sprzęt nadawczy  oraz licencje nadawcze  podobnie jak w okresie okupacji niemieckiej.

Okres od 1989 roku  to czas przemian politycznych i gospodarczych, w 1990 r. PZK na fali zmian przepisów o stowarzyszeniach stał się organizacją samofinansującą i działającą na własny rachunek. Prezesem został Krzysztof Słomczyński SP5HS.  W 2002 dokonano wpisu PZK do Krajowego Rejestru Sądowego. Równolegle obok PZK , LOK,  ZHP powstało wiele nowych stowarzyszeń związanych z krótkofalarstwem.

Na wystawie są prezentowane liczne urządzenia nadawczo - odbiorcze konstruowane przez krótkofalowców, w tym kopie nadajnika i odbiornika Tadeusza Heftmana TPAX, którym w 6.12. 1925 r. nawiązał pierwszą amatorska łączność z zagranicą (Holandia) oraz AP - 5 słynna radiostacja  zrzucane do okupowanego kraju, używane przez Armię Krajową. Ponadto zaprezentowano bogatą dokumentację, fotografie, dyplomy, karty QSL z całego świata, proporczyki, mundury harcerskie radiowców , klucze telegraficzne. Również umieszczono  na wystawie  biogramy zasłużonych krótkofalowców polskich. Na wystawie przypomina się też zasługi w zwalczaniu kryzysów, bowiem krótkofalarstwo to nie tylko hobby, ale też służba społeczeństwu w stanach zagrożenia.

Wystawa dostępna od 6 października do końca tego roku.

Zdjęcia z otwarcia wystawy w naszej galerii.

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Już w najbliższą niedzielę, 20 września br. odbędzie się kolejna edycja naszych zawodów "Puchar Wielkopolskiej Pyry". W imieniu Komisji zapraszam do licznego udziału. Regulamin dostępny jest na oddziałowej stronie internetowej: http://ot27.pzk.org.pl/articles.php?article_id=52
Proszę też osoby, które chciałyby ufundować nagrody, o kontakt z managerem zawodów - Grzegorzem SP3RNZ (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

---------
Pozdrawiam - Sławek SQ3OOK
Prezes OT-27 PZK
Koordynator PZK ds. ARISS
ARISS SSTV Award Manager

W ramach obchodów 90. rocznicy powstania Polskiego Związku Krótkofalowców przygotowywana jest wystawa „90 lat Krótkofalarstwa Polskiego”, która będzie udostępniona  od 5 października do końca grudnia  2020 r. w Muzeum Techniki w Opatówku k/Kalisza.

Ekspozycja będzie obejmowała dokumenty, fotografie oraz zabytkowe urządzenia używane przez krótkofalowców na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Planowana jest również część multimedialna w formie prezentacji filmów i nagrań dźwiękowych oraz wydanie katalogu eksponatów. Materiały z wystawy trafią także do wirtualnego Muzeum Krótkofalarstwa Polskiego w internecie. Projektowi patronuje Prezes PZK oraz Klub OTC PZK, a koordynatorem jest Kol. Bogdan Szkudlarek SP3LD.

 95lat_

 

Niezwykłe radiostacje, karty potwierdzenia nawiązania łączności, czy branżowe wydawnictwa można podziwiać na nowej wystawie przygotowanej z okazji 95-lecia krótkofalarstwa w Kaliszu w Bibliotece Głównej przy Legionów. Pierwsze łączności najpierw wewnątrzkrajowe, a potem międzynarodowe nawiązywano w Kaliszu już w 1925 roku w klubie krótkofalarskim mieszczącym się w ówczesnym Gimnazjum Adama Asnyka. Jak mówi radiuCENTRUM współautor wystawy Bogdan Szkudlarek zaprezentowane są też sylwetki pionierów krótkofalarstwa m.in. Tadeusza Heftmana czy Antoniego Zębika - twórcy radiostacji Błyskawica wykorzystywanej w Powstaniu Warszawskim:

"Na wystawie mamy np. radiostację AP5, która była produkowana w czasie wojny w PWWR  w Anglii i przerzucana do wielu europejskich okupowanych krajów. Mamy też dwa ciekawe stanowiska klubowych stacji - jedna naszego nieżyjącego już kolegi ( SP3RNT) z lat 80-tych, a druga inscenizacja to stacja klubowa (SP3PEJ) która funkcjonowała na ostatnim piętrze wieżowca na osiedlu Dobrzec".

Jak się okazuje również w dobie Internetu i telefonii komórkowej nie brakuje pasjonatów krótkofalarstwa. Co więcej ta forma łączności wciąż wykorzystywana jest w sytuacjach kryzysowych np. podczas klęsk żywiołowych.

"Krótkofalowcy różnią się tym od Internetu, że tu nie trzeba żadnych platform, i tysięcy urządzeń. Wystarczą dwie osoby, dwie radiostacje i już można nawiązywać łączność. Np. podczas powodzi w Opolu czy Wrocławiu profesjonalne systemy zawodziły, a garstka krótkofalowców dała radę".

Co ciekawe już w 1936 roku w Kaliszu zorganizowano wielką wystawę krótkofalarstwa, którą odwiedziło około 10 000 osób. Współczesną jubileuszową wystawę w Bibliotece Głównej będzie można oglądać do 30 września.

Autor  - Paweł Figiel   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

https://rc.fm/kulturalne/kalisz-95-lat-krotkofalarstwa.html

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Południowo - Wielkopolskiego Oddziału Terenowego Nr 27 PZK odbyło się w Opatówku (koło Kalisza), w dniu 30. sierpnia 2020 roku.
Komisja mandatowa stwierdziła, że uprawnionych do głosowania jest 112 członków OT-27 PZK, natomiast na liście obecności wpisanych jest 20 osób, co stanowi 18% członków. W związku z tym, Zebranie jest władne podejmować decyzje w drugim terminie.
Prezes OT-27 PZK Sławomir Szymanowski SQ3OOK przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie przez uczestników spotkania. Wybrano Komisję Wyborczą oraz Komisję Uchwał i Wniosków.
Prezes ustępującego Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności w mijającej kadencji, a Oddziałowa Komisja Rewizyjna zarekomendowała udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W wyniku głosowania, wniosek uzyskał jednomyślną akceptacje zebranych.

W wyniku przeprowadzonych wyborów delegatami OT-27 PZK na KZD zostali:
- Sławomir Krysztofowicz SP3OKS
- Bogdan Szkudlarek SP3LD

Walne Zebranie wyłoniło również Zarząd na nowa kadencję
- Sławomir Szymanowski SQ3OOK - prezes
- Witold Buszkiewicz SP3JDZ - wiceprezes ds. sportowych
- Sławomir Krysztofowicz SP3OKS - skarbnik
- Dorota Skowronek SQ3TGY - sekretarz
- Grzegorz Dobrychłop SP3RNZ - członek, QSL manager

Zarząd zdecydował, że przedstawicielem OT-27 PZK w Zarządzie Głównym będzie Sławomir Krysztofowicz SP3OKS.

Przeprowadzono także wybory do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej OT-27 PZK. W jej skład weszły następujące osoby:
- Przemysław Kurpisz SP3SLO - przewodniczący
- Artur Topczewski SP3CW - sekretarz
- Piotr Skowronek SP3QDX - członek

W trakcie dyskusji głos zabrał Jerzy Gomoliszewski SP3SLU, wiceprezes Zarządu Głównego PZK, który jest członkiem naszego OT. Przedstawił informacje na temat bieżącej działalności ZG PZK oraz omówił przygotowania do zbliżającego się Krajowego Zjazdu Delegatów PZK.

informacja ze strony ot27.pzk.org.pl

 

IMG_20200830_124341

 

 

Dyplomy

Akcja „Zniszczenie Kalisza 1914” - dyplomy

Wyniki akcji i dyplomy do pobrania

AkcjaKalisz1914

logo kalisz

logo kalisz

logo kalisz

PWSZ Kalisz