95lat_

 

Niezwykłe radiostacje, karty potwierdzenia nawiązania łączności, czy branżowe wydawnictwa można podziwiać na nowej wystawie przygotowanej z okazji 95-lecia krótkofalarstwa w Kaliszu w Bibliotece Głównej przy Legionów. Pierwsze łączności najpierw wewnątrzkrajowe, a potem międzynarodowe nawiązywano w Kaliszu już w 1925 roku w klubie krótkofalarskim mieszczącym się w ówczesnym Gimnazjum Adama Asnyka. Jak mówi radiuCENTRUM współautor wystawy Bogdan Szkudlarek zaprezentowane są też sylwetki pionierów krótkofalarstwa m.in. Tadeusza Heftmana czy Antoniego Zębika - twórcy radiostacji Błyskawica wykorzystywanej w Powstaniu Warszawskim:

"Na wystawie mamy np. radiostację AP5, która była produkowana w czasie wojny w PWWR  w Anglii i przerzucana do wielu europejskich okupowanych krajów. Mamy też dwa ciekawe stanowiska klubowych stacji - jedna naszego nieżyjącego już kolegi ( SP3RNT) z lat 80-tych, a druga inscenizacja to stacja klubowa (SP3PEJ) która funkcjonowała na ostatnim piętrze wieżowca na osiedlu Dobrzec".

Jak się okazuje również w dobie Internetu i telefonii komórkowej nie brakuje pasjonatów krótkofalarstwa. Co więcej ta forma łączności wciąż wykorzystywana jest w sytuacjach kryzysowych np. podczas klęsk żywiołowych.

"Krótkofalowcy różnią się tym od Internetu, że tu nie trzeba żadnych platform, i tysięcy urządzeń. Wystarczą dwie osoby, dwie radiostacje i już można nawiązywać łączność. Np. podczas powodzi w Opolu czy Wrocławiu profesjonalne systemy zawodziły, a garstka krótkofalowców dała radę".

Co ciekawe już w 1936 roku w Kaliszu zorganizowano wielką wystawę krótkofalarstwa, którą odwiedziło około 10 000 osób. Współczesną jubileuszową wystawę w Bibliotece Głównej będzie można oglądać do 30 września.

Autor  - Paweł Figiel   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

https://rc.fm/kulturalne/kalisz-95-lat-krotkofalarstwa.html

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Południowo - Wielkopolskiego Oddziału Terenowego Nr 27 PZK odbyło się w Opatówku (koło Kalisza), w dniu 30. sierpnia 2020 roku.
Komisja mandatowa stwierdziła, że uprawnionych do głosowania jest 112 członków OT-27 PZK, natomiast na liście obecności wpisanych jest 20 osób, co stanowi 18% członków. W związku z tym, Zebranie jest władne podejmować decyzje w drugim terminie.
Prezes OT-27 PZK Sławomir Szymanowski SQ3OOK przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie przez uczestników spotkania. Wybrano Komisję Wyborczą oraz Komisję Uchwał i Wniosków.
Prezes ustępującego Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności w mijającej kadencji, a Oddziałowa Komisja Rewizyjna zarekomendowała udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W wyniku głosowania, wniosek uzyskał jednomyślną akceptacje zebranych.

W wyniku przeprowadzonych wyborów delegatami OT-27 PZK na KZD zostali:
- Sławomir Krysztofowicz SP3OKS
- Bogdan Szkudlarek SP3LD

Walne Zebranie wyłoniło również Zarząd na nowa kadencję
- Sławomir Szymanowski SQ3OOK - prezes
- Witold Buszkiewicz SP3JDZ - wiceprezes ds. sportowych
- Sławomir Krysztofowicz SP3OKS - skarbnik
- Dorota Skowronek SQ3TGY - sekretarz
- Grzegorz Dobrychłop SP3RNZ - członek, QSL manager

Zarząd zdecydował, że przedstawicielem OT-27 PZK w Zarządzie Głównym będzie Sławomir Krysztofowicz SP3OKS.

Przeprowadzono także wybory do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej OT-27 PZK. W jej skład weszły następujące osoby:
- Przemysław Kurpisz SP3SLO - przewodniczący
- Artur Topczewski SP3CW - sekretarz
- Piotr Skowronek SP3QDX - członek

W trakcie dyskusji głos zabrał Jerzy Gomoliszewski SP3SLU, wiceprezes Zarządu Głównego PZK, który jest członkiem naszego OT. Przedstawił informacje na temat bieżącej działalności ZG PZK oraz omówił przygotowania do zbliżającego się Krajowego Zjazdu Delegatów PZK.

informacja ze strony ot27.pzk.org.pl

 

IMG_20200830_124341

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Jak pamiętacie z powodu epidemii nie odbyliśmy Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego w naszym Oddziale Terenowym PZK. Musimy dokonać wyboru nowych władz OT oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, który wybierze nowe władze Związku.
Zarząd podjął więc uchwalę 6/2020 (w załączniku) zwołującą Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze OT-27 w dniu 30 sierpnia 2020 roku o godz. 11.00 w pierwszym terminie oraz o godzinie 11.15 w drugim terminie. Miejscem spotkania będzie Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku przy ul. Kościelnej 1, w którym Bogdan SP3LD organizuje wystawę sprzętu krótkofalarskiego. Będzie więc okazja zobaczyć unikatowe eksponaty jeszcze przed oficjalnym otwarciem wystawy. Oczywiście wszystko zgodnie z wymaganiami sanitarnymi – maski, odstępy, dezynfekcja. Maseczki we własnym zakresie, na miejscu natomiast będzie dostępny płyn do dezynfekcji.
Zdaję sobie sprawę, że obecnie sytuacja epidemiologiczna jest bardzo nieciekawa więc frekwencja będzie raczej kiepska, ale spotkanie przez Internet nie wchodzi w rachubę (konsultowałem z SP2JMR), a to z tego powodu, że głosowania nad wyborem delegatów i osób funkcyjnych Zarządu i Komisji Rewizyjnej muszą być tajne. Ogólnie dostępne narzędzia internetowe niestety nie spełniają tego warunku...
Kandydować mogą osoby, które niekoniecznie muszą być obecne na zebraniu, powinny jednak dostarczyć oświadczenie zawierające wyrażenie woli kandydowania na określoną funkcję. Zainteresowanych proszę o kontakt w tej sprawie.

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego członków Południowo - Wielkopolskiego 27 Oddziału Terenowego PZK w dniu 30 sierpnia 2020 roku:
1. Powitanie;
2. Wybór protokolanta Zebrania;
3. Wybór Komisji – Mandatowej;
4. Stwierdzenie quorum Zebrania – Komisja Mandatowa;
5. Informacja o ilości członków OT27 w OSEC oraz ilości delegatów i zastępców delegatów wybieranych na walnym zebraniu - Komisja Mandatowa;
6. Przyjęcie porządku obrad Zebrania;
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej;
8. Sprawozdanie Zarządu Oddziału z minionej kadencji;
9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej za okres minionej kadencji;
10. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
11. Wybór Zarządu OT-27
12. Wybór Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
13. Wybór Delegatów i Zastępców Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK;
14. Dyskusja, składanie wniosków do Walnego Zebrania oraz głosowania nad złożonymi wnioskami;
15. Ogłoszenie wyników wyborów delegatów i zastępców delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;
16. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków;
17. Zamknięcie obrad.

---------
Pozdrawiam - Sławek SQ3OOK
Prezes OT-27 PZK
Koordynator PZK ds. ARISS
ARISS SSTV Award Manager

Wyniki SP DX CONTEST 2020 – stacji kaliskich:

Stacje klubowe:

SP3KQV  w kategorii  SOSB P 20M  8 miejsce

SP3PKA  w kategorii  SOSB  P 40M  72 miejsce

Stacje inwidualne :

SP3YM w kategorii  SOSB  P 20M  26 miejsce

SP3QFZ  w kategorii  SOSB P 20M  52 miejsce

SP3LD w kategorii  SOSB P 15M  3 miejsce

SP3OKJ w kategorii  SOAB  PLP  81 miejsce

Dyplomy

Akcja „Zniszczenie Kalisza 1914” - dyplomy

Wyniki akcji i dyplomy do pobrania

AkcjaKalisz1914

logo kalisz

logo kalisz

logo kalisz

PWSZ Kalisz