Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Jak pamiętacie z powodu epidemii nie odbyliśmy Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego w naszym Oddziale Terenowym PZK. Musimy dokonać wyboru nowych władz OT oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, który wybierze nowe władze Związku.
Zarząd podjął więc uchwalę 6/2020 (w załączniku) zwołującą Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze OT-27 w dniu 30 sierpnia 2020 roku o godz. 11.00 w pierwszym terminie oraz o godzinie 11.15 w drugim terminie. Miejscem spotkania będzie Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku przy ul. Kościelnej 1, w którym Bogdan SP3LD organizuje wystawę sprzętu krótkofalarskiego. Będzie więc okazja zobaczyć unikatowe eksponaty jeszcze przed oficjalnym otwarciem wystawy. Oczywiście wszystko zgodnie z wymaganiami sanitarnymi – maski, odstępy, dezynfekcja. Maseczki we własnym zakresie, na miejscu natomiast będzie dostępny płyn do dezynfekcji.
Zdaję sobie sprawę, że obecnie sytuacja epidemiologiczna jest bardzo nieciekawa więc frekwencja będzie raczej kiepska, ale spotkanie przez Internet nie wchodzi w rachubę (konsultowałem z SP2JMR), a to z tego powodu, że głosowania nad wyborem delegatów i osób funkcyjnych Zarządu i Komisji Rewizyjnej muszą być tajne. Ogólnie dostępne narzędzia internetowe niestety nie spełniają tego warunku...
Kandydować mogą osoby, które niekoniecznie muszą być obecne na zebraniu, powinny jednak dostarczyć oświadczenie zawierające wyrażenie woli kandydowania na określoną funkcję. Zainteresowanych proszę o kontakt w tej sprawie.

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego członków Południowo - Wielkopolskiego 27 Oddziału Terenowego PZK w dniu 30 sierpnia 2020 roku:
1. Powitanie;
2. Wybór protokolanta Zebrania;
3. Wybór Komisji – Mandatowej;
4. Stwierdzenie quorum Zebrania – Komisja Mandatowa;
5. Informacja o ilości członków OT27 w OSEC oraz ilości delegatów i zastępców delegatów wybieranych na walnym zebraniu - Komisja Mandatowa;
6. Przyjęcie porządku obrad Zebrania;
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej;
8. Sprawozdanie Zarządu Oddziału z minionej kadencji;
9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej za okres minionej kadencji;
10. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
11. Wybór Zarządu OT-27
12. Wybór Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
13. Wybór Delegatów i Zastępców Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK;
14. Dyskusja, składanie wniosków do Walnego Zebrania oraz głosowania nad złożonymi wnioskami;
15. Ogłoszenie wyników wyborów delegatów i zastępców delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;
16. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków;
17. Zamknięcie obrad.

---------
Pozdrawiam - Sławek SQ3OOK
Prezes OT-27 PZK
Koordynator PZK ds. ARISS
ARISS SSTV Award Manager


Dyplomy

Akcja „Zniszczenie Kalisza 1914” - dyplomy

Wyniki akcji i dyplomy do pobrania

AkcjaKalisz1914

Liga Obrony Kraju

LigaObronyKraju

Polski Związek Krótkofalowców

logo kalisz

Kalisz

logo kalisz

Akademia Kaliska

Akademia Kaliska 350x350 1

OT 27 Oddział Terenowy PZK

OT27 pzk