1. Ustala się harmonogram sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej w 2020 r.:

Lp. Dzień,

miesiąc

Godzina Miejsce egzaminu
1. 1.02 900 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
2. 13.02 1100 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie, ul. Świętokrzyska 12
3. 28.02 1200 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17
4. 29.02 900 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
5. 10.03 1000 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Olsztynie, ul. Wyszyńskiego 1
6. 12.03 1600 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17
7. 18.03 1200 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Kielcach, ul. Urzędnicza 13
8. 20.03 900 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich, ul. Walerego Wróblewskiego 75
9. 21.03 900 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
10. 23.03 1700 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi, ul. Nawrot 85
11. 26.03 1100 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie, ul. Świętokrzyska 12
12. 27.03 1300 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54
13. 28.03 900 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze, ul. J. Dąbrowskiego 12
14. 2.04 1600 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
15. 18.04 900 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
16. 20.04 1630 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Lublinie, ul. T. Zana 38C
17. 20.04 1700 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Opolu, ul. Łokietka 2
18. 22.04 1100 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 23
19. 7.05 1600 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
20. 15.05 1500 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku, ul. Warszawska la
21. 21.05 1615 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie, Al. Wyzwolenia 70
22. 21.05 1615 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdyni, ul. Kielecka 103
23. 30.05 900 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
24. 5.06 900 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich, ul. Walerego Wróblewskiego 75
25. 5.06 1200 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17
26. 5.06 1300 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54
27. 6.06 1000 Schronisko Młodzieżowe "Rozdzielnia Wiatrów", 39-208 Dębica, Głobikowa 81c
28. 18.06 1600 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
29. 19.06 1400 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze, ul. J. Dąbrowskiego 12
30. 8.09 900 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Olsztynie, ul. Wyszyńskiego 1
31. 17.09 1600 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17
32. 24.09 1600 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
33. 25.09 1200 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17
34. 28.09 1700 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi, ul. Nawrot 85
35. 2.10 900 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze, ul. J. Dąbrowskiego 12
36. 2.10 1300 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54
37. 2.10 1500 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku, ul. Warszawska 1a
38. 5.10 1700 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Opolu, ul. Łokietka 2
39. 7.10 1100 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 23
40. 8.10 1100 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie, ul. Świętokrzyska 12
41. 22110 1615 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie, Al. Wyzwolenia 70
42. 22.10 1615 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdyni, ul. Kielecka 103
43. 23.10 900 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich, ul. Walerego Wróblewskiego 75
44. 24.10 900 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
45. 16.11 1630 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Lublinie, ul. T. Zana 38C
46. 17.11 1600 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17
47. 26.11 1100 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie, ul. Świętokrzyska 12
48. 4.12 1200 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17
49. 12.12 900 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
2. Egzaminy w sesjach, o których mowa w ust. 1, będą przeprowadzane w języku polskim, w formie testu pisemnego i praktycznego sprawdzianu umiejętności obsługi urządzeń radiowych.

Dyplomy

Akcja „Zniszczenie Kalisza 1914” - dyplomy

Wyniki akcji i dyplomy do pobrania

AkcjaKalisz1914

logo kalisz

logo kalisz

logo kalisz

PWSZ Kalisz