W dniach od 15 grudnia br. do 1 czerwca 2016r. pracować będzie  stacja okolicznościowa SP90TPBA upamiętniająca 90 rocznicę rozpoczęcia pracy w eterze pierwszej stacji amatorskiej z Kalisza pod znakiem TPBA .  Należy nadmienić , że pierwsze kroki  ruchu " radiofilskiego " zaczęły się w  lipcu 1925r w gimnazjum A.Asnyka w Kaliszu pod kierunkiem nauczycieli prof. Łaski i Botnera, a następnie analogiczne koło zostało zorganizowane przez harcerzy pod kierunkiem p.Laskowskiego. Za przykładem młodzieży , również i starsi zorganizowali radioklub i efektem tego była zbudowana radiostacja  foniczna  , która mocą około 1/3  wata  zaczęła nadawać w paśmie poniżej 180m. pod znakiemTPBA.   

              This year we celebrate 90th anniversary of the activity of the first amateur station from Kalisz which call sign was TPBA. On this occasion we will be active station from 15 December 2015 to 1 June 2016 with special indicative SP90TPBA. It should be noticed that the first steps of "radiophile" movement in Kalisz began in July 1925 in the Lower Secondary School name Adam Asnyk, under the guidance of teachers prof. Łaska and prof. Botner. Then similar club was organized by scouts under the direction of Mr. Laskowski. Following the example of young people, elders also organized the Radio club. The effect of this was constructed phonic radio station, that started broadcasting with a power of approximately 1/3 watt, below 180 meters, under the sign TPBA.

sn0none0005 sn0none0006


Dyplomy

Akcja „Zniszczenie Kalisza 1914” - dyplomy

Wyniki akcji i dyplomy do pobrania

AkcjaKalisz1914

logo kalisz

logo kalisz

logo kalisz

PWSZ Kalisz