30 czerwca 2019.r nasza stacja klubowa SP3KQV pod znakiem SN3P brała udział w zawodach "Dni Morza". W czasie zawodów przeprowadzono 100 QSO, operatorami byli Stanisław SP3YM i Januszek SP3QFZ.

dni morza

Dyplomy