Z głębokim smutkiem przekazuje informacje w dniu 2 lutego 2021 roku zmarł, mieszkający od zakończenia II wojny światowej w Londynie, Zbigniew S. Siemaszko.Siemaszko Zbigniew fill 300x235

Miał 97 lat. Był żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, inżynierem elektronikiem, ale przede wszystkim historykiem, pisarzem i wybitnym publicystą emigracyjnym.

Zbigniew Siemaszko urodził się 28 października 1923 roku w Lachowszczyźnie, wsi w powiecie święciańskim województwa wileńskiego II Rzeczypospolitej, w zubożałej rodzinie ziemiańskiej. Uczęszczał do Gimnazjum Jezuitów w Wilnie. W 1940 został deportowany do Kazachstanu. Po zawarciu układu Sikorski-Majski wstąpił do Armii Polskiej w ZSRS dowodzonej przez gen. Władysława Andersa. Został przydzielony do 10 Dywizji Piechoty, wraz z wojskiem został ewakuowany do Persji. Przebywał w Iraku, Palestynie. Odbył przeszkolenie radiotelegraficzne. Skierowany drogą morską przez Południową Afrykę, dotarł do Wielkiej Brytanii w kwietniu 1943 roku. Tam został przeniesiony do ośrodka szkoleniowego „cichociemnych” łącznościowców w Szkocji, gdzie został podchorążym. Ostatecznie nie został wysłany do kraju i od lipca 1944 roku do zakończenia wojny pełnił funkcję radiotelegrafisty w Batalionie Łączności Sztabu Naczelnego Wodza, Kompanii Radiotelegraficznej pod Londynem. Stamtąd obsługiwał m.in. łączność z Armią Krajową.
Po wojnie wstąpił do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. W marcu 1947 roku zdał maturę w polskim gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Glasgow. Został zdemobilizowany w styczniu 1948 roku. Studiował elektronikę w Polish University College i na Uniwersytecie Londyńskim. Pracował w przemyśle brytyjskim, w przedsiębiorstwach zajmujących się elektroniką, m.in. w British Communication Corporation. Specjalizował się w dziedzinie niezawodności działania sprzętu elektronicznego w zastosowaniu wojskowym, na ten temat ogłosił kilka artykułów.

Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół historii wojskowości, II wojny światowej, łączność między emigracją wojenną a krajem, Armią Krajową, Narodowymi Siłami Zbrojnymi. Był laureatem nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.

W 1959 roku nawiązał współpracę z Jerzym Giedroyciem i Instytutem Literackim. Publikował teksty w „Kulturze”, był jednym z najbardziej aktywnych autorów „Zeszytów Historycznych”.

Najważniejsze publikacje Zbigniewa Siemaszki to: Narodowe Siły Zbrojne (1982 – wiele wydań); Wojsko od podszewki (sylwetki i sytuacje) (1984); Powstanie warszawskie - kontakty z ZSRR [Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich

https://www.fundacja-niepodleglosci.pl/9-dziaalno/aktualnoci/2348-odszedl-zbigniew-siemaszko-1923-2021

foto: Piotr Miłkowski/ Fundacja Niepodległości

Egzaminy

https://bip.uke.gov.pl/swiadectwa-operatora-urzadzen-radiowych-tresci/swiadectwa-amatorskie,3,0.html

 Zapisy na egzaminy odbywają się poprzez stronę: https://egzaminy.uke.gov.pl (prosimy nie używać przeglądarki Internet Explorer). W przypadku technicznych problemów z zapisami, proszę kierować zapytania pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Zapisy zostaną uruchomione w zależności od obowiązujących ograniczeń pandemicznych.

Opłatę za egzamin i wydanie świadectwa należy dokonać przed zapisaniem się na egzamin. Wysokość opłat podana w pkt. VI, poniżej.

VI. Opłaty

Za egzamin i wydanie świadectwa:

klasy A - 75 zł

klasy C - 50 zł

Za egzamin poprawkowy na świadectwo:

klasy A - 25 zł

klasy C - 12,50 zł

Za wydanie duplikatu świadectwa – 15 zł.

Za wymianę świadectwa – 15 zł.

Opłatę dokonać na konto (to nie jest to samo konto co dla pozwoleń radiowych):

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

Obowiązkowo podać tytuł wpłaty: za egzamin i wydanie świadectwa amatorskiego / za wydanie duplikatu świadectwa / za wymianę świadectwa.

Nie dokonywać jednej opłaty zbiorowo za kilka wniosków. Każda wpłata musi dotyczyć tylko jednego wniosku, jednej osoby.

Nie ma możliwości dokonania wpłaty w Urzędzie.

Nie wystawiamy faktur za egzamin i wydanie świadectwa.

Na przystąpienie do egzaminu osoby niepełnoletniej, konieczna jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów, wpisywana na stronie do zapisów.

Zapisy na sesje egzaminacyjne możliwe są minimum 7 dni przed terminem sesji. Osoby, po zapisaniu się na stronie, zostaną zakwalifikowane do egzaminu przez komisję egzaminacyjną. Kwalifikacja następuje w kolejności zapisów i polega na sprawdzeniu poprawności przesłanych danych wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za egzamin. Każda osoba, w ciągu 3 dni roboczych, otrzymuje powiadomienie mailowe o kwalifikacji na egzamin.

Z powodu zagrożenia epidemicznego, ilość osób, egzaminowanych podczas jednej sesji jest ograniczona, ze względu na możliwości lokalowe danej siedziby UKE.

Sesje egzaminacyjne odbywają się w języku polskim, według harmonogramu (plik u dołu strony). Sesje widoczne są w systemie zapisów na egzaminy. Jeśli dana sesja jest niewidoczna, oznacza to, że wyczerpany został limit miejsc. Nie ma wówczas możliwości zapisania się na ten egzamin.

Harmonogram na kolejny rok jest publikowany do 31 grudnia.

 
 
Rejstracja na stronie

VII. Dodatkowe informacje

Staramy się wystawiać świadectwo w ciągu miesiąca od dnia egzaminu lub złożenia wniosku (wymiana / duplikat). Termin ten może się nieznacznie zmieniać. Dokładamy wszelkich starań, aby świadectwo wydawać jak najszybciej.

Świadectwo wysyłamy przesyłką poleconą, za potwierdzeniem odbioru, pod adres wskazany we wniosku. Przesyłkę awizowaną dwukrotnie, która nie zostanie odebrana przez adresata, uważa się za doręczoną. Można wtedy (po wpływie zwrotnego poświadczenia odbioru do Urzędu) wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.

Każdy wnioskodawca może ustanowić pełnomocnika do odbioru przesyłki ze świadectwem. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł. Opłatę skarbową wpłaca wnioskodawca lub pełnomocnik na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Po upływie miesiąca od dnia egzaminu lub złożenia wniosku o wymianę lub duplikat prosimy o kontakt (najlepiej mailowy), jeśli świadectwo nie dotrze pod adres wskazany we wniosku.

Po otrzymaniu świadectwa można wnioskować o wydanie pozwolenia radiowego w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Informacje w sprawie wydawania pozwoleń znajdują się na stronie:  http://bip.uke.gov.pl/jak-uzyskac-rezerwacje--pozwolenie--zezwolenie-tresc/sluzba-amatorska,6.html.

Pytania, na które nie znaleźliście odpowiedzi na naszej stronie, można kierować pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
Pobierz plik (harmonogram_amatorska_2021.pdf)harmonogram_amatorska_2021.pdf[ ]329 kB

SP - CONTEST MARATON - WSPÓŁZAWODNICTWO 2020.

Wyniki końcowe WSTĘPNE 04.01.2021

Nasz klub w Kategorii: MO-SSB zajmuje 4 Miejsce.

Współzawodnictwo stacji klubowych OT-27 PZK w roku 2020:

Nasz klub zajmuje 1 miejsce.

Gratulujemy i dziękujemy Kolegom za duży wkład pracy, który zaowocował bardzo dobrymi wynikami w zeszłym roku !!! 

SP3KQV

SP3KQV_ARISS20
 
1. 2020-11-16 80m SSB SP3KQV HF2ØISS
  2020-11-17 80m SSB SP3KQV HF2ØISS
2. 2020-11-16 80m SSB SP3KQV SN2ØISS
3. 2020-11-16 80m SSB SP3KQV SN3ISS
  2020-11-22 80m SSB SP3KQV SN3ISS
4. 2020-11-19 80m SSB SP3KQV HF7ISS
5. 2020-11-15 80m SSB SP3KQV 3Z2ØARISS

 

SP3LD

SP3LD_ARISS20
 
1. 2020-11-16 80m SSB SP3LD HF2ØISS
  2020-11-17 80m SSB SP3LD HF2ØISS
2. 2020-11-16 80m SSB SP3LD SN2ØISS
3. 2020-11-15 80m SSB SP3LD SN3ISS
  2020-11-22 80m SSB SP3LD SN3ISS
4. 2020-11-19 80m SSB SP3LD HF7ISS
5. 2020-11-15 80m SSB SP3LD HF9ISS
6. 2020-11-15 80m SSB SP3LD 3Z2ØARISS

 

SP3VZT

 

1. 2020-11-17 80m SSB SP3VZT HF2ØISS
2. 2020-11-28 80m SSB SP3VZT HF8ISS
3. 2020-11-17 80m SSB SP3VZT HF9ISS

Dyplomy

Akcja „Zniszczenie Kalisza 1914” - dyplomy

Wyniki akcji i dyplomy do pobrania

AkcjaKalisz1914

Liga Obrony Kraju

LigaObronyKraju

Polski Związek Krótkofalowców

logo kalisz

Kalisz

logo kalisz

Akademia Kaliska

Akademia Kaliska 350x350 1

OT 27 Oddział Terenowy PZK

OT27 pzk