Kaliski Klub Krótkofalowców Ligii Obrony Kraju  SP3KQV  w Kaliszu zorganizował szkolenie   dla Kaliskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego  „ABC krótkofalarstwa  w teorii i praktyce". Szkolenie to trwało  w  dniach 28.06.2021 - 02.07.2021r.  było zorganizowane w ramach I  turnusu  półkolonii 2021 Hufca Kalisz  ZHP na terenie Stadionu w Nowych Skalmierzycach koło  Kalisza. W szkoleniu wzięli udział  14 harcerek i harcerzy  Hufca Kalisz ZHP, zajecie prowadzili członkowie Kaliskiego Klubu Krótkofalowców LOK  SP3KQV  Marek SP3XBO, Artur SP3VZT oraz Bogdan SP3LD.   Hufiec ZHP Kalisz jest jednostką terenową Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Swoim działaniem obejmuje teren miasta Kalisza i gminę Nowe Skalmierzyce. Hufiec zrzesza 350 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów zrzeszonych w ok. 30 gromadach, drużynach, kręgach i klubach.

 

Pozdrawiam

VY 73

SP3LD

Bogdan Szkudlarek


Dyplomy

Akcja „Zniszczenie Kalisza 1914” - dyplomy

Wyniki akcji i dyplomy do pobrania

AkcjaKalisz1914

Liga Obrony Kraju

LigaObronyKraju

Polski Związek Krótkofalowców

logo kalisz

Kalisz

logo kalisz

Akademia Kaliska

Akademia Kaliska 350x350 1

OT 27 Oddział Terenowy PZK

OT27 pzk